Suomi ja Eurooppa islamisoituvat – ellemme päätä toisin

”Islamin asuinsija on mikä tahansa maa, joka on muslimien hallitsema, ja jossa Sharii’ah on vallitseva laki, ja jossa muslimeilla on poliittista valtaa. Se on Daar Al-Islaam siitä huolimatta, vaikka valtaosa väestöstä olisi epäuskovaisia, niin kauan, kuin muslimit hallitsevat sitä Sharii’an mukaan.”
– Helsingin muslimien julkaisu

Eurooppalainen liberaali demokratia mielletään helposti pysyväksi tilaksi, eikä tavallinen eurooppalainen tallustelija useinkaan mieti, että tilanne saattaisi muuttua tulevaisuudessa. On paljon helpompaa, turvallisempaa ja yksinkertaisempaa nähdä, että länsimainen vapaa demokratia pysyy tästä maailman tappiin.

Asia ei kuitenkaan ole itsestäänselvä. Eurooppa on kohdannut haasteita, joiden seurauksena eurooppalaisia perusarvoja kyseenalaistetaan ja niistä joustetaan Eurooppaan tulleiden uusien arvojen hyväksi. Yksi merkittävimmistä ja selkeimmistä tällaisista haasteista on Euroopan ja Suomen islamisaatio.

Perusmerkityksessään islamisaatio ei ole erityisen monimutkainen käsite. Islamisaatio tarkoittaa sitä, että muslimien määrä ja islamin merkitys yhteiskunnassa kasvavat. Tässä merkityksessä islamisaatio ei ole mielipidekysymys, vaan tilastollinen ja yhteiskunnallinen tosiasia.

Sen lisäksi islamisaatio näkyy mediassa, oikeusjärjestyksessä, valtion budjetissa ja yleisesti ottaen kulttuurissa. Islamisaatio näkyy niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Yhä tiukemmat islamilaiset kannat pääsevät valtamediaan, kaupoissa tarjotaan enemmän uskontomyönteistä lihaa, islam tunnustetaan yhä useammin oikeusjärjestyksessä, valtio joutuu vastaamaan kasvaneeseen islamin kysyntään ja niin edelleen.

vaa
Euroopan ja Suomen islamisaatio tulee välttämättä muuttamaan alueita.

Suomen ja Euroopan muslimimäärä kasvaa

Suurin osa Suomen muslimeista ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, joten heidän tarkkaa määräänsä on vaikea arvioida. Tämä pitää paikkansa etenkin maahanmuuttajien kohdalla. Vuonna 2006 Suomessa oli arviolta 37 000 – 41 000 muslimia. Heistä tataareja oli 665, käännynnäisiä noin tuhat, 1. polven maahanmuuttajia 27 000 ja maahanmuuttajien lapsia noin 13 000. Vuonna 2015 siirtolaisinstituutin johtaja Tuomas Martikainen arvioi muslimien määrän olevan vähintään 70 000. Muslimien määrä on kymmenessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut.

Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Pew Research Center tutki muslimien määrän muutosta Euroopan tulevaisuudessa. Tutkimuslaitoksen mukaan muslimien määrä tulee kasvamaan Euroopassa 7,4% – 14% prosenttiin Euroopan nykyisestä. Tutkimuslaitoksen arvion mukaan noin 4,9% Euroopan asukkaista, eli noin 25,6 miljoonaa ihmistä, olivat muslimeja vuonna 2016.

Tutkimuslaitos laati kolme erilaista skenaariota muslimien määrän kasvusta sen mukaan, kuinka paljon Euroopan valtioihin kohdistuisi maahanmuuttoa: vähäisen kasvun malli, keskimääräisen kasvun malli ja suuren kasvun malli. Vähäisen kasvun mallissa Eurooppaan ei kohdistuisi yhtään maahanmuuttoa, keskimääräisen kasvun mallissa maahanmuutto jatkuisi muista kuin turvapaikkaperusteista ja korkean kasvun mallissa Eurooppaan kohdistuu tasainen ja määräämättömiin jatkuva turvapaikanhakijoiden virta.

pf_11.29.17_muslims-update-02
Maahanmuuton määrä on yksi merkittävä tekijä siinä, kuinka paljon Eurooppa tulee islamisoitumaan. (KUVA: PEW)

Vaikka kaikki maahanmuutto lakkaisi, muslimien määrä tulisi silti kasvamaan Euroopassa noin 10 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Tavanomaisen, ei-turvapaikkaperusteisen maahanmuuton jatkuessa muslimien määrä kasvaa yli 22 miljoonalla. Turvapaikkaperusteisen maahanmuuton jatkuessa korkeana, muslimien määrä tulisi lähes kolminkertaistumaan 75,6 miljoonaan.

Suomen osalta tutkimuslaitos arvioi muslimien määrän kasvavan 4,7 prosenttiin asukkaista, jos kaikki maahanmuutto lakkaa. Jos maahanmuutto jatkuu tavanomaisena, muslimien määrä nousee 11,4 prosenttiin. Korkean maahanmuuton skenaariossa, jossa turvapaikanhaku jatkuu määrättömiin, muslimien määrä nousee arviolta jopa 15 prosenttiin asukkaista.

muslimienkasvueuroopassa
Jos maahanmuutto jatkuu korkeana, noin viidennes Ruotsin asukkaista voivat olla muslimeja muutamassa vuosikymmenessä. (KUVA: PEW)

Muslimien määrä kasvaa myös korkean syntyvyyden vuoksi

Kantasuomalaisten syntyvyys on erilaisten tilastojen mukaan noin 1,6 – 1,7 lasta naista kohti. Jotta populaatio voi pysyä samalla tasolla, on syntyvyyden oltava noin 2,1 lasta per nainen. Mikäli suomalaisten syntyvyys pysyy näin alhaisena, suomalaisten määrä tulee välttämättä vähenemään.

Samaan aikaan muslimien syntyvyys on huomattavasti korkeampi. PEW Researchin lukujen mukaan muslimien syntyvyys on noin 3,1 lasta jokaista naista kohti. Luku on melkein kaksinkertainen kantasuomalaisten syntyvyyteen nähden. Suurin osa Suomen muslimeista ovat korkean syntyvyyden alueelta tulleita maahanmuuttajia. Kantaväestöön kuuluvien muslimien, kuten tataarien, syntyvyysluku ei todennäköisesti eroa merkittävästi muusta kantaväestöstä.

Mitä enemmän muslimit lisääntyvät ei-muslimeihin verrattuna, sitä enemmän muslimeja Euroopassa on suhteessa ei-muslimeihin, eli sitä islamilaisempi Euroopasta tulee. Mikäli muslimien ja ei-muslimien syntyvyystasot pysyisivät samanlaisina riittävän pitkään, tarkoittaisi se ennemmin tai myöhemmin, että Euroopasta tulisi muslimienemmistöinen maanosa ja Suomesta muslimivaltio.

On todennäköistä, että korkean syntyvyyden maista tulleiden muslimien syntyvyys laskee myöhemmin samoista syistä kuin kantaväestönkin syntyvyys. Siihen saakka korkeampi syntyvyys tarkoittaa muslimien määrän kasvamista suhteessa muuhun väestöön, vaikka maahanmuutto islamilaisista valtioista lakkaisi kokonaan.

Islamisaatio näkyy kulttuurin muutoksessa

Islamisaatio ei ole pelkästään demografinen fakta, vaan se näkyy myös yhteiskunnassamme konkreettisina muutoksina. Hyvänä esimerkkinä tästä on islaminuskon opetuksen tuomat kysymykset. Suomen lainsäädännön mukaan islamin opetus on järjestettävä, jos järjestäjän kouluissa on vähintään kolme uskontokunnan oppilasta ja heidän huoltajansa pyytävät opetusta. Kun islamilaisiin uskontokuntiin kuuluvien määrä kasvaa, vaatimukset julkisesti järjestetylle islamin opetukselle kasvavat.

Muun muassa tätä opettajapulaa paikkaamaan Helsingin yliopisto päätti aloittaa islamilaisen teologian ja islamilaisen lain, sharian, koulutusohjelman. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dekaani Antti Räsäsen mukaan uuden opintosuunnan tavoitteena on pätevöittää ihmisiä islaminopettajiksi kouluihin tai mahdollisesti imaameiksi islamilaisiin yhdyskuntiin.

Islamisaatio näkyy myös siinä, mitä oikeusjärjestyksessä tapahtuu. Oikeus joutuu ottamaan kantaa yhä useampaan islamilaiseen näkemykseen, kuten saako profeetta Muhammedia pilkata tai saako lapsia ympärileikata uskonnollisten perusteiden vuoksi. Mitä suuremmaksi muslimien määrä Suomessa kasvaa, sitä todennäköisempää, että näitä asioita nähdään myös tulevaisuudessa enemmän ja enemmän.

Suomen oikeusjärjestys on antanut useita syytteitä ja langettanut useita tuomioita jumalanpilkasta, jonka kohteena ovat olleet muslimien pyhät arvot. Osa rangaistuksista on osunut tavallisiin kansalaisiin, mutta usein kohteena ovat olleet myös poliitikot ja kansan valitsemat edustajat.

Yksi eniten huomiota saaneista tapauksista sattui jo vuonna 2009. Silloinen kunnanvaltuutettu ja nykyinen Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sai tuomion jumalanpilkasta kirjoitettuaan blogikirjoituksen ”Muutama täky Illmanin Mikalle”. Vaikka oikeuslaitos tiedosti tuomiossaan kirjoituksen tarkoituksena olleen esitellä sananvapauslainsäädännön kaksinaismoralismia, päätyi se silti korkeimmassa oikeudessa asti tuomitsemaan Halla-ahon.

Vaikka Hallis on kuuluisin uskonrauhan rikkomisesta tuomion saanut, hän ei ole suinkaan ainoa. Myös muut poliittiset vaikuttajat ovat saaneet tuomioita kritisoituaan islamia. Yksi tällaisista oli oululainen kunnallispoliitikko Sebastian Tynkkynen. Tynkkynen tuomittiin uskonrauhan rikkomisesta tammikuussa 2017 sakkoihin Tynkkysen kirjoitettua Facebook-seinällään, miten hän seksuaalivähemmistöön kuuluvana kokee islamin kasvavan merkityksen uhkaavana. Tynkkynen kertoi päivityksissään monissa islamilaisissa maissa käytössä olevista tavoista, kuten homoseksuaalien teloittamisesta. Tuomioistuimen mukaan Tynkkysen kirjoitukset loukkasivat muslimien pyhinä pitämiä arvoja.

Sananvapaus ei ole ainoa asia, jossa islamisaatio vaikuttaa oikeusjärjestykseen. Myös muut ihmisoikeudet joutuvat joustamaan monikulttuurisuuden edessä.

Suomen oikeusjärjestys katsoo poikalasten lääketieteellisesti turhan ympärileikkaamisen lähtökohtaisesti pahoinpitelyksi ja lain kieltämäksi toiminnaksi. Aikaisemmin ympärileikkausta Suomessa harjoittivat lähinnä pienet uskonnolliset ryhmät, mutta muslimien määrän ja islamin merkityksen kasvaessa myös ympärileikkausten määrä on kasvanut. Tämä on luonut oikeusjärjestykselle painetta sallia uskonnollisista ja kulttuurillisista syistä tapahtuvat ympärileikkaukset, vaikka muu silpominen olisikin kiellettyä.

Jopa Suomen korkein oikeus on antanut rituaaliselle ympärileikkaukselle hyväksynnän, kunhan se tapahtuu uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä. Korkein oikeus on tiedostanut lapsen oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä jokaisesta turhasta ympärileikkauksesta välttämättä seuraavat vaarat, mutta se on tästä huolimatta asettanut uskonnolliset vaatimukset lapsen hyvinvoinnin edelle.

800px-2012_sydney_protestjamiekennedy
Perinteiset eurooppalaiset arvot, kuten sananvapaus, eivät nauti yhtä hyvää asemaa islamissa kuin läntisessä liberaalissa demokratiassa. (KUVA: Jamie Kennedy)

Radikaalin islamin kasvu

Arkipäiväisen islamin lisäksi Suomen islamisaatio näkyy myös islamin ääritulkintojen kasvuna. Vaikka vain yksi promille muslimeista kannattaisi jihadia tai islamin ääritulkintoja, on se tuhansien ja taas tuhansien muslimien kohdalla määrällisesti paljon ihmisiä. Mitä enemmän maahan tulee väestönsiirtoa islamilaisista maista, sitä todennäköisempää, että maahan tulee myös niitä muslimeja, jotka hyväksyvät uskonnollisen radikalismin.

Suojeluspoliisin seurannassa olevien kohdehenkilöiden määrä kasvoi vuodesta 2012 vuoteen 2017 mennessä 80 prosentilla. Kohdehenkilöiden kytkökset kansainväliseen terroristiseen toimintaan ovat Supon mukaan myös aiempaa suoremmat. Vuoden 2018 joulukuussa Supolla oli seurannassa noin 370 kohdehenkilöä, joilla epäillään olevan kytköksiä kansainväliseen terrorismiin. Kohdehenkilöiden määrä on viime vuosina kasvanut. Heissä on edustettuna 20 eri kansallisuutta. Yhä useampia innoittaa radikaali-islamistinen propaganda.

Terrorismin tutkija Atte Kalevan mukaan Syyriassa ja Irakissa äärijärjestö Isisin riveissä radikalisoitunut sukupolvi vaikuttaa maailmalla vielä 10–15 vuotta. Kalevan mukaan tämä merkitsee sitä, että jihadistisen terrorin uhka myös Suomessa kasvaa lähivuodet.

Vuoden 2017 elokuussa Suomi sai ensimmäisen jihadistisen terroritekonsa, kun marokkolainen turvapaikanhakija, Abderrahman Bouanane, tappoi 2 ja yritti tappaa 8 muuta suomalaista Turussa Allahin kunnian nimeen.

Turun terrori-isku oli ensimmäinen onnistunut terrori-isku Suomessa, mutta ei ensimmäinen, jota on kaavailtu. Vuonna 2017 Supo kertoi tietoonsa tulleen entistä vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita. Kesäkuussa 2017 poliisi sai tietää Temppeliaukion kirkkoon kohdistuneesta hyökkäyssuunnitelmasta. Poliisi kertoi, että vuoden 2015 jälkeen sen tietoon oli tullut useita vastaavia tapauksia.

isis-suomi-suomen-somali-irak-syyria-youtube
Suomesta on lähtenyt useita muslimeja taistelemaan ISISin kalifaatin rivehin ja he ovat aktiivisia vielä monta vuotta.

Islamisaatioon voidaan vaikuttaa poliittisin keinoin

Erilaiset mallit Euroopan islamisoitumisesta ovat vain sitä: malleja. Se, mitä tässä maailmassa todellisuudessa tapahtuu, riippuu vahvasti siitä, miten Eurooppa ja Suomi päättävät suhtautua asioihin. Politiikalla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon Eurooppa islamisoituu ja mikä tulee loppukädessä olemaan islamilaisen väestönvaihdon merkitys.

Suurin osa islamisaatiosta johtuu muslimimaista tulevien maahanmuuttajien suuresta määrästä sekä heidän korkeasta syntyvyydestään. Mitä enemmän maahanmuuttajia muslimimaista tulee, sitä nopeammin Suomi islamisoituu. Etenkin turvapaikanhakijoista leijonanosa tulee islamilaisista maista, joiden kulttuuri ja arvot ovat hyvin erilaisia kuin pohjoisessa Euroopassa.

Suomi voi rajoittaa islamisoitumista vähentämällä Suomeen kohdistuvaa turvapaikkaperustaista maahanmuuttoa. Kansainvälisten säännösten mukaan Suomi on velvollinen käsittelemään vain ne hakemukset, jotka tulevat Euroopan turvallisten maiden ulkopuolelta. Käytännössä tämä tarkoittaa vain Venäjää. Sen sijaan jokainen esimerkiksi Ruotsista tai Virosta maahan tullut voidaan ja tulee käännyttää kansainvälisten sopimusten mukaan takaisin siihen turvalliseen maahan, josta he olisivat ensimmäisen kerran voineet hakea turvapaikkaa.

Kiintiöpakolaisten ottamisessa puolestaan voidaan suosia naisia ja aidosti pieniä lapsia. Naiset sopeutuvat vastaanottajakulttuuriin keskimäärin paremmin kuin miehet, minkä lisäksi etenkin naiset ovat kaikista heikoimmassa asemassa islamilaisissa kulttuureissa, joista Suomeen kohdistuu maahanmuuttoa – usein vielä miesten vuoksi.

Muitakin keinoja maahanmuuton hillitsemiseksi luonnollisesti on. Olennaista islamisaation vähentämisessä on, että Suomi pitää maahantulijamäärät riittävän pieninä ja sopeutumishaluisina, että tulijat sopeutuvat suomalaiseen kulttuuriin sen sijaan, että suomalainen kulttuuri sopeutuu tulijoihin. Suomalaistuminen on parempi kuin monikulttuurisuuspolitiikka, jossa tulijoita kannustetaan ylläpitämään omaa kulttuuriaan.

1024px-20151030_syrians_and_iraq_refugees_arrive_at_skala_sykamias_lesvos_greece_2ggia
Turvapaikkaperäisen maahanmuuton määrä on yksi merkittävimmistä tekijöistä siinä, miten paljon Suomi islamisoituu, ja se on pitkälti poliittisista päätöksistä kiinni. (KUVA: Ggia)

Ihmisoikeudet ennen uskonnollisia oikeuksia

Oikeusjärjestys ja lainsäätäjät voivat muuttaa tilannetta helpoiten muuttamalla lakia ja sen tulkintaa. Sen sijaan, että ihmisoikeuskysymykset ratkaistaan uskonnon hyväksi, ne tulee ratkaista ihmisen hyväksi. Uskonnonvapaus tarkoittaa, että jokainen saa uskoa siihen, mihin hän haluaa. Samoin se tarkoittaa, että ketään ei saa pakottaa noudattamaan jotain uskonnollisia määräyksiä vastoin tahtoaan.

Suomen rikoslaista pitää poistaa uskontojen erityisasemaa suojelevat sananvapausrikokset, kuten jumalanpilkka. Muu rikoslaki kieltää jo rikokseen yllyttämisen ihmisiä kohtaan tai tapahtumissa häiriköinnin, eikä erillisiä jumalanpilkkalakeja tarvita. Jumala ei tarvitse ihmisen suojelua. Jos jumalanpilkka halutaan säilyttää rikoslaissa, tulee siitä säätää asianomistajarikos.

Suomeen tulee myös säätää erillinen rituaaliset ympärileikkaukset kieltävä laki. Perustuslaki ja rikoslaki kieltävät jo turhan, rituaalisen ympärileikkauksen, mutta tätä lakia ei haluta noudattaa. Jotta lasten fyysistä koskemattomuutta voidaan suojella, tulee asiasta säätää erillinen laki, jota tuomioistuinten on pakko noudattaa.

Yleisesti ottaen kaikessa lainsäädännössä on ensisijaisesti katsottava yksilönvapauksia ennemmin kuin uskontojen, kulttuurien tai uskonnollisten yhdyskuntien oikeuksia. Lainsäädäntö on ihmistä, ei uskontoa, varten.

Sopeutuminen lähtee jo lapsuudesta. Jos kouluissa erotellaan lapset muslimeihin, kristittyihin ja niin edelleen, on vahvistetaan tätä keinotekoista identiteettiä. Lapsi ei ole vielä tarpeeksi kypsä tajuamaan kosmoksen syvimpiä uskonnollisia totuuksia.

Kouluissa tulee siirtyä yhteisiin uskonnontunteihin, ei eri uskontokunnille järjestettäviin omiin uskontotunteihin. Julkisen opetuksen tulee koskea uskontoja objektiivisesti, ei tunnustuksellisesti, ja siinä pitää ottaa kantaa myös eri uskontojen ongelmapuoliin.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä

Yhteiskunnat koostuvat ihmisistä. Islamilaiset yhteiskunnat koostuvat muslimeista. Mitä suurempi osa Suomen asukkaista ovat muslimeja, sitä enemmän Suomen yhteiskunta muistuttaa islamilaisten maiden yhteiskuntaa. Islamilaiset yhteiskunnat ovat keskimäärin hyvin erilaisia kuin länsimainen yhteiskunta. Jopa Turkin kaltaisten lähellä eurooppalaista olevien islamilaisten maiden kulttuuri, lainsäädäntö ja yleinen kulttuuriympäristö poikkeavat huomattavasti suomalaisesta kulttuurista.

On jokaisen itsensä valinta, haluaako Suomen islamisoituvan vai ei. On ihan itsestä kiinni, pitääkö sitä hyvänä, huonona vai neutraalina asiana, ja jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Kaikkien on silti tunnustettava faktat ja ymmärrettävä, että Suomi tulee islamisoitumaan tulevaisuudessa; pidit tai et.

Sen sijaan se, kuinka paljon islamisaatiota tapahtuu, tai kuinka pysyvä asiantila siitä tulee, on meidän itsemme päätettävissä. On täysin suomalaisten omasta päätöksestä kiinni, kuinka paljon islamin merkitys Suomessa kasvaa ja kuinka paljon se vaikuttaa kulttuuriin. Me itse päätämme, millainen tulevaisuuden Suomi on.

uppsalan moskeija 24.7.2015
Kantaruotsalainen kääntyy islamiin Uppsalan moskeijassa 24.7.2015.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s